HƯỚNG DẪN

GÓI QUIZZ

SOẠN DK Q

GỬI 1009

 • Miễn phí 1 bộ 5 câu hỏi mỗi ngày.

 • Trả lời hết bộ câu hỏi miễn phí được phép mua thêm các bộ câu hỏi khác (tối đa 3 bộ/ngày).
  + Bộ 3 câu có giá trị giải thưởng gấp 2 lần cước mua lẻ
  + Bộ 5 câu có giá trị giải thưởng gấp 10 lần cước mua lẻ

GÓI TRIỆU PHÚ

SOẠN DK TP

GỬI 1009

 • Không có câu hỏi miễn phí, tham gia trả lời câu hỏi bằng cách mua lẻ.

 • Soạn MUA 5 gửi 1009 để mua bộ câu hỏi. Cước phí 5.000đ/bộ 3 câu hỏi.

 • Được phép mua lẻ tối đa 3 bộ/ngày.

STT Nội dung Loại gói Cú pháp gửi 1009 Mức cước (VNĐ/ngày)
1 Đăng ký gói Gói Quizz DK Q 5.000
Gói Triệu phú DK TP 0
2 Hủy dịch vụ Gói Quizz HUY Q Miễn phí
Gói Triệu phú HUY TP Miễn phí
3 Mua lẻ bộ câu hỏi 3 câu MUA 5,
MUA 10,
MUA 20,
MUA 30,
MUA 40,
hoặc MUA 50
5.000,
10.000,
20.000,
30.000,
40.000,
hoặc 50.000
4 Mua lẻ bộ câu hỏi 5 câu M5,
M10,
M20,
M30
5.000,
10.000,
20.000,
30.000
5 Mua lẻ câu hỏi X Quy định trong tin nhắn trả về, KH trả lời câu hỏi mới bị tính cước
6 Lấy hướng dẫn HD Miễn phí
7 Truy vấn gói cước đang sử dụng KT Miễn phí
8 Lấy câu hỏi gói Quizz S Miễn phí

LƯU Ý

 • Thời gian tham gia trả lời câu hỏi của dịch vụ: từ 6h đến 22h hằng ngày

 • Thời gian trả lời câu hỏi được tính từ lúc hệ thống gửi câu hỏi (giờ ghi nhận trên hệ thống) và nhận được câu trả lời của thuê bao (giờ ghi nhận trên hệ thống). Mọi căn cứ lấy thời gian khác giờ ghi nhận trên hệ thống đều không được công nhận.

 • Thuê bao chỉ có thể mua lẻ bộ câu hỏi mới khi hoàn thiện trả lời toàn bộ câu hỏi của gói Quizz hoặc bộ câu hỏi mua lẻ trước đó

 • Bộ câu hỏi của khách hàng chỉ sử dụng trong ngày, sang ngày tiếp theo hệ thống sẽ phát bộ câu hỏi mới cho khách hàng. Số câu hỏi khách hàng chưa sử dụng sẽ không được bảo lưu.