CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Đầu số tương tác: 1009

Đối tượng tham gia: Thuê bao trả trước hoặc trả sau của MobiFone

HƯỚNG DẪN THAM GIA

  1. Sau khi đăng ký gói Quizz thành công, mỗi ngày khách hàng được miễn phí 01 bộ gồm 05 câu hỏi trắc nghiệm. Hàng ngày khách hàng chủ động soạn S gửi 1009 để tham gia trả lời câu hỏi câu hỏi.
  2. Khách hàng trả lời đúng 3/5 câu hỏi được cộng 5.000đ. Trả lời đúng 4/5 câu hỏi được cộng 10.000đ, trả lời đúng cả bộ 05 câu hỏi, khách hàng được cộng 20.000đ vào TKC

    Hết câu hỏi miễn phí, khách hàng có thể mua thêm câu hỏi để tiếp tục trả lời câu hỏi trúng thưởng bằng cách: soạn MUA5/10/20/30/40/50 gửi 1009 (Cước phí: 5.000/10.000/20.000/30.000/40.000/50.000).

  3. Cộng ngay vào TKC 10.000đ hoặc 1GB data cho thuê bao đăng ký lần đầu tiên và duy trì dịch vụ trong vòng 72h

GIẢI THƯỞNG

Nội dung giải thưởng Điều kiện
Cộng 5.000đ vào TKC Trả lời đúng 3/5 câu hỏi
Cộng 10.000đ vào TKC Trả lời đúng 4/5 câu hỏi
Cộng 20.000đ vào TKC Trả lời đúng 5/5 câu hỏi

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

STT Số thuê bao Giải thưởng
1 70304xxxx 5.000
2 93676xxxx 5.000
3 70718xxxx 10.000
4 77288xxxx 10.000
5 93640xxxx 10.000
6 89656xxxx 10.000
7 90568xxxx 10.000
8 78687xxxx 20.000
9 79524xxxx 20.000
10 78287xxxx 20.000